Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
Kontakt
rr

Autorka ma wyłączne prawo do posługiwania się logo Donieckiego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego, adresem placówki, artykułami o swoich prowadzonych badaniach oraz zamieszczania zdjęć i rysunków artefaktów, znajdujących się w zbiorach Muzeum, zdjęć stanowisk archeologicznych, podległych Oddziałowi Archeologicznemu Donieckiego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego pismem z dnia 19.08.2005 roku, sygn. 128, podpisanym przez Dyrektora Muzeum, Jewgienija Iwanowicza Denisenko.The Donetsk Regional Museum
83048
Donetsk
Cheluskintsev St., 189-a
Ukraine

The Velikoanadolsk Forest Museum
85727
Donetsk region
Volnovaha district
Village Komsomolske
Ukraine
Донецкий Областной Краеведческий Музей
83048
Донецк
ул. Челюскинцев 189-a
Украина

Великоанадольский Музей Леса
85727
Донецкая област
Волновахский район
c. Комсомольске
Украина

e-mail: DOKM@meta.ua