Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
Strony archeologiczne godne polecenia

Wszystkim zainteresowanym, którzy chcieliby obejrzeć największą kolekcję świetnie zachowanych egzemplarzy połowieckiej rzeźby antropomorficznej na terenie Polski polecam wizytę w majątku Radziwiłłów w Nieborowie (Muzeum w Nieborowie i Arkadii) oraz odsyłam na stronę www.nieborow.art.pl


Dla osób zainteresowanych archeologią doświadczalną w dziedzinie rekonstrukcji ceramiki z okresów: późnego neolitu, brązu oraz wczesnej epoki żelaza, a zwłaszcza z HaC, jak również ceramiki średniowiecznej oraz XVIII-wiecznej majoliki polecam stronę  www.p2pottery.com