Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
BADANIA

Po raz pierwszy wyjechałam na Ukrainę Wschodnią latem 2001 roku, na zaproszenie Aleksandra Kolesnika, pracownika naukowego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego i Państwowego Donieckiego Uniwersytetu, specjalisty, zajmującego się paleolitem środkowym.

W ciągu kolejnych lat wyjeżdżałam na Ukrainę nie tylko w celu odbycia praktyk na stanowiskach, związanych z różnymi periodami pradziejowymi czy w celu pozyskania materiałów do mojej pracy magisterskiej, ale także prywatnie - by spojrzeć na Wschodnią Ukrainę z perspektywy historii nowożytnej, by zrozumieć mentalność mieszkającej tu ludności, harmonijnie egzystującej obok siebie, mimo świadomości swej odmienności kulturowej, religijnej, etnicznej. Tradycje, związane z obrzędami religijnymi czy ludowymi, żywe wciąż na prowincji wywodzą się z odległej niekiedy przeszłości.

Stanowiska archeologiczne, na których pracowałam lub które miałam okazję zwiedzić podczas naszych kolejnych pobytów i wędrówek, wzbogaciły moją dotychczasową wiedzę o nowe informacje, dotyczące sytuacji kulturowej na stepach nadczarnomorskich i utwierdziły mnie w decyzji, związanej z wyborem tematu do pracy magisterskiej i skierowaniem zainteresowań na Wschód Europy. Kolejne lata zaowocowały zebraniem publikacji, zapoznaniem się z dostępnym materiałem archeologicznym oraz dalszą współpracą z ośrodkiem w Doniecku.
Praktyki:

2001 - stan. Antonowka - środkowy i schyłkowy paleolit

2002 - stan. Kozacza Pristań - stanowisko wielokulturowe (epoka brązu, wczesne średniowiecze, okres nowożytny - XVII            wiek),

         - stan. Stara Laspa - stan. wielokulturowe (mezolit, neolit, epoka żelaza, okres Złotej Ordy)

         - stan. Antonowka - środkowy paleolit

2003 - stan. Sidorowo - wczesne średniowieczeWyjazdy prywatne:

2002 - rezerwat Chamutowskaja Step, Nadazowie

2004 - stan. Uroczysko Wydyłyche - stanowisko wielokulturowe (środkowy i schyłkowy paleolit, epoka brązu, wczesne            średniowiecze), stanowiska archeologiczne rejonu sławiańskiego i krasnolimanskiegoBadania stacjonarne:

2005 - stan. Majaki - wczesne średniowiecze, okres Złotej Ordy.

2008 - stan. Drużnoie - wczesne średniowieczeBadania powierzchniowe:

2006 - stan. Komsomolskii Podsiołok - epoka brązu, wczesne średniowiecze.

2008 - stan. Lidino - epoka brązu

Od 2012 roku, na zaproszenie prowadzącego od kilku lat badania na grodzisku Chumara, Dyrektora Archiwum RAN, dr Umara Kochkarova, wraz z młodymi naukowcami z Karaczejewo-Czerkieskiego Państwowego Uniwersytetu im. U.D. Aliyeva zaczęłam uczestniczyć w ekspedycjach archeologicznych na tym niezwykle interesującym stanowisku oraz prowadzić badania powierzchniowe i dokumentacyjne w jego sąsiedztwie. W 2013 roku dołączyli do nas koledzy z Zapadnioczeskiego Uniwersytetu w Pilznie. W ciągu najbliższych lat planujemy kontynuację badań na grodzisku i w jego mikroregionie, prace powierzchniowe i mapping stanowisk w rejonie karaczajewski Republiki Karaczajewo-Czerkiesji, dokumentację zabytków architektury drewnianej XVIII - początków XX wieku, architektury kamiennej X wieku oraz sztuki stel i sztuki naskalnej.
BADANIA STACJONARNE I POWIERZCHNIOWE:

2012 - stan. Chumara, rejon karaczajewski, Autonomiczna Republika Karaczejewo-Czerkiesji - wczesne średniowiecze            (Kaganat Chazarski).