Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków
Polska
 www.archeo.uj.edu.pl


Fundacja Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak"
Biuro Zarządu
ul. Piastowska 47
30-067 Kraków
Polska
 www.bratniak.krakow.pl


The Donetsk Regional Museum
83048
Donetsk
Cheluskintsev St., 189-a
Ukraine