Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
 
Dzieje Połowców

Intencją autora było przybliżenie problematyki, związanej z Połowcami, koczowniczym ludem, który pojawił się na arenie dziejów Europy Wschodniej w połowie XI wieku, przed ostatnią falą nomadów, określaną jako „najazd mongolski”. Czyngisydzi przyczynili się do zmiany oblicza kulturowego tej części kontynentu i znacząco wpłynęli na bieg historii Rusi Kijowskiej, Węgier, Polski, a samych Kumanów usunęli z areny dziejów. Konsekwencje najazdu i spowodowane nimi przemiany w Środkowo-Wschodniej Europie osiągnęły swój kres dopiero w XVIII wieku.


 
Muzeum w Doniecku

Muzeum Okręgowe w Doniecku zostało założone przez grupę pasjonatów w 1924 roku. Twórcami jego byli Aleksander Olshanchenko - geograf, grupa studentów Technikum Górnictwa oraz osoby zajmujące się kolekcjonowaniem numizmatów, minerałów i innych zabytków, związanych z miastem i terenem okręgu przemysłowego. W 1927 roku zbiory ówczesnego Stalińskiego Okręgowego Muzeum Krajoznawczego, w tym: fotografie, dokumenty oraz przedmioty związane z produkcją przemysłową okręgu oraz rozwojem technologii górniczych, liczyły już 2000 eksponatów.


więcej więcej ...
 
Kultura duchowa Połowców

Dziedzictwo duchowe Połowców nosiło znamiona bardzo starych tradycji ludów sajano-ałtajskich, opartych na wierzeniach animistycznych, totemistycznych, z czasem przetworzonych na kult przodków (pod niewątpliwym wpływem lub przy udziale Imperium Chińskiego), szamanizmu, sięgającego wgłąb dziejów ludzkości, dziedzictwa, na które wpływały impulsy sąsiadujących,


więcej więcej ...
 
Nasze galerie
[Rozmiar: 1978 bajtów] [Rozmiar: 2415 bajtów] [Rozmiar: 2142 bajtów] [Rozmiar: 2540 bajtów] [Rozmiar: 2142 bajtów] [Rozmiar: 2540 bajtów]