Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
O nas

Aneta Gołębiowska-Tobiasz - absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska „Inwentarze grobowe a stele antropomorficzne u Połowców”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Chochorowskiego, złożona w lipcu 2004 roku, doktorantka IAUJ ("Kontakty Połowców z ludnością ze stepu nadczarnomorskiego w XI - XIII wieku w świetle źródeł archeologicznych".), pisana pod kierunkiem dr hab. Jacka Poleskiego).


Łukasz Matys - absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca magisterska „Ceramika zdobiona ornamentem rytym i odciskanym w podgrupie częstochowsko-gliwickiej, grupy górnośląsko-małopolskiej kultury łużyckiej”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Gedla.
Absolwent studiów podyplomowych „Informatyka i Zarządzanie - Zarządzanie Lokalnymi Sieciami Komputerowymi” ukończonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Bartosz Zima - absolwent Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent XVII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie z wykładowym francuskim, tłumacz wersji angielskiej strony.