Koczownicy.pl
Ludy Europy Wschodniej
Przyjaciele i goście
Michał Burzak

Michał jest absolwentem Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 2005 - 2007 przeprowadzał konserwację techniczno-estetyczną połowieckiej steli antropomorficznej, znajdującej się w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Podsumowaniem prac konserwatorskich była jego praca dyplomowa pt.: „Problem konserwacji i ekspozycji kamiennej figury plenerowej: baba połowiecka, z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, datowanej na przełom XII i XIII w.” (napisana pod kierunkiem prof. Ireneusza Płuski). W roku 2008 Michał na prośbę autorki objął kierownictwo nad studentami Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, biorącymi udział w polsko-czesko-ukraińskiej ekspedycji archeologiczno-konserwatorskiej na stan. Komsomolski Podsiołok (rejon wołnowachski, obwód doniecki, Wschodnia Ukraina). Kierował wówczas pracami konserwatorskimi nad 14 egzemplarzami połowieckich stel antropomorficznych oraz zabezpieczeniem kolekcji mebli dębowych z XIX wieku, należących do ekspozycji Vielikoanadolskiego Muzeum Lasu. Michał Burzak prowadzi prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne rzeźby, także monumentalnej oraz detali architektonicznych. Zajmuje się również restauracją malarstwa ściennego i tablicowego. Wykonuje swoje zajęcie w kraju i zagranicą (m.in. Ukraina, Austria, Chorwacja, Egipt).

Efekty współpracy prezentowane są na stronie www.koczownicy.pl pod zakładkami: Badania 2005 - 2008. Poniższe fotografie ukazują Michała przy pracach konserwatorskich w 2008 roku, a zostały wykonane przez uczestników wyprawy.1. Stan przed konserwacją

[Rozmiar: 24198 bajtów]